ecodriving we flocie

Współczesne zastosowanie standardów ekologicznych w branży transportowej

Spełnienie standardów ekologicznych jest coraz trudniejsze dla branży transportowej. Rozbudowana infrastruktura i większe parki maszyn mają jednak znaczący wpływ na środowisko. Rozwiązaniem tego problemu mogą się okazać odpowiednie technologie.

Poziomy emisji

Dane dotyczące emisji przez obiekty logistyczne związków szkodliwych dla środowiska są trudne do oszacowania. Do powstawania efektu cieplarnianego przyczyniają się bowiem nie tylko same samochody, ale też terminale przeładunkowe, magazyny czy centra dystrybucji. W Niemczech obiekty te mogą odpowiadać za nawet 15 proc. wszystkich emisji powiązanych z działalnością transportową. Problematyczność w określaniu wiarygodnych wartości śladu węglowego dla lokalizacji logistycznych wynika z braku odpowiedniej standaryzacji.

Platforma Reff-Tool

Trwają obecnie intensywne prace nad internetową aplikacją, przygotowywaną przez Instytut Przepływu Materiału i Logistyki w Dortmundzie. Platforma ta nazywana jest Reff-Tool, a jej premiera odbyła się w czerwcu 2019 roku na targach transportowych w Monachium. Aplikacja działa podobnie, jak monitoring GPS. Opiera się na monitorowaniu i przesyłaniu przez firmę danych na temat zużycia mediów (np. oleju napędowego czy energii elektrycznej) do repozytorium Instytutu. Uwzględniana jest przy tym specyfika danej lokalizacji. Przydatność poszczególnych danych została dokładnie oceniona w różnych przedsiębiorstwach i centrach dystrybucji.

Standardy ekologiczne

Ważną funkcjonalnością aplikacji jest możliwość zachowania pełnej anonimowości pozyskanych informacji. Pozwala to na określenie średnich wielkości dla całej branży. Po zebraniu wystarczającej ilości danych, firmy transportowe będą mogły korzystać z nich bezpłatnie. Pozwoli to na przeprowadzanie własnych pomiarów wskaźników dla emisji CO2 czy średniej rocznej wartości śladu węglowego na poziomie jednostkowych transportów. Reff-Tool ma szansę stać się w przyszłości międzynarodowym standardem, który ułatwi zarządzanie flotą, magazynami, terminalami przeładunkowymi czy centrami dystrybucji.