Monitoring Pojazdów

Konkurencyjność na polskim rynku transportowym

Polscy przewoźnicy od lat bardzo dobrze wypadają na tle całego europejskiego rynku. Rodzime firmy transportowe z powodzeniem realizują swoje usługi w kraju i za granicą, co przekłada się na dużą konkurencyjność pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami. Jak wygląda aktualna sytuacja polskiego rynku transportowego i z jakimi zagrożeniami muszą zmagać się przewoźnicy?

Polscy przewoźnicy w Europie

Według statystyk udostępnionych przez Ekonomiczne Problemy Usług, obecnie Polska znajduje się w czołówce realizacji usług przewozowych w Europie. Wysokie pozycje zajmuje także w kwestii przewożonej masy ładunków. Sytuacja ta pokazuje, że rodzime przedsiębiorstwa prowadzą aktywną strategię i podejmują działania, które ukierunkowane są na wzrost efektywności usług. Inwestując w monitoring GPS oraz inne nowoczesne systemy, polscy przewoźnicy starają się także lepiej dopasować do zmian na rynku europejskim.

Małe i duże firmy

Według danych Głównego Inspektora Transportu Drogowego, na terenie Polski działa obecnie 34 tys. przedsiębiorstw transportowych. Zdecydowana większość z nich to stosunkowo niewielkie firmy, dysponujące średnio 6 pojazdami na flotę. Ze względu na tak wyraźne rozdrobnienie, małym przedsiębiorstwom trudno jest konkurować z dużymi. Niewielkie firmy są wrażliwsze na ewentualne wzrosty kosztów dotyczących płac kierowców. Nie bez znaczenia pozostają także zachwiana na polskich i zagranicznych rynkach.

Wyzwania dla branży TSL

W 2019 roku, polscy transportowcy będą musieli sprostać wielu wyzwaniom. Od lat sporym utrudnieniem jest deficyt wyszkolonych kierowców. Braki kadrowe przekładają się na wzrost stawek minimalnych płac, a tym samym podniesienie kosztów utrzymania pracowników. Przepisy ulegają ciągłemu zaostrzeniu, podobnie jak sankcje za ich nieprzestrzeganie. Wzrost opłat drogowych i cen paliw wymusza na firmach efektywniejsze zarządzanie flotą. Utrudnieniem są także kwestie związane z koniecznością spełnienia norm emisji spalin. Sporo obaw budzą ponadto konsekwencje odejścia Wielkiej Brytanii z UE.

Monitoring Pojazdów